Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με την προστασία δεδομένων και το απόρρητο για όλα τα άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το https://ergaleioulis.com/  έχει την υποχρέωση να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται με ασφάλεια τα δεδομένα που παρέχετε μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο.

 

Το https://ergaleioulis.com/ είναι ένας Ελεγκτής δεδομένων για τα δεδομένα που μας παρέχετε.

 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για τη λειτουργία, την παροχή και τη βελτίωση των Υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας.

 

Οι σκοποί αυτοί περιλαμβάνουν:

 

  • Αγορά και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε από εμάς.
  • Αξιολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που σας παρέχουμε.
  • Σας παρέχουμε ως εγγεγραμμένους χρήστες τις δυνατότητες αυτού του ιστότοπου.
  • Διαχείριση του ιστότοπου μας,
  • Ανάλυση και βελτίωση του ιστότοπου μας, της λιανικής προσφοράς και της διαφήμισης,
  • Σας παρέχουμε πρόσβαση σε προωθητικές ενέργειες, δώρα, διαγωνισμούς.
  • Σας στέλνουμε μη εμπορικά ή λειτουργικά μηνύματα (σχετικά με αλλαγές ιστότοπου, λογαριασμό χρήστη κ.λπ.).
  • Σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα και διαφημιστικά μηνύματα σχετικά με τη λιανική προσφορά του https://ergaleioulis.com/, αλλά μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
  • Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
  • Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στα κεντρικά μας γραφεία.

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους παρόχους υπηρεσιών, τους προμηθευτές, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και τους υπεργολάβους μας, τους παρόχους μηχανών αναζήτησης και αναλυτικών στοιχείων ιστού. Το https://ergaleioulis.com/ δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την πιστωτική σας κάρτα.

 

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα μέρη προκειμένου να προστατευτούμε από απάτη ή να προστατεύσουμε τα νομικά μας δικαιώματα. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας, εάν απαιτείται από το νόμο.

 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

 

Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για κανέναν σκοπό για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο και θα διατηρήσουμε μόνο τα σχετικά προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που παρείχατε κατά την εγγραφή ενός λογαριασμού στον ιστότοπο μας, αρκεί ο λογαριασμός αυτός να παραμένει σε ισχύ. Μετά το αίτημα σας που μπορείτε να στείλετε στο https://ergaleioulis.com/ μέσω email στη διεύθυνση info@ergaleioulis.com ή μεταβαίνοντας στις καθορισμένες δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στον λογαριασμό χρήστη σας στον ιστότοπο, μπορείτε να ζητήσετε την ακύρωση του λογαριασμού χρήστη και του διαγραφή ή ανωνυμοποίηση των πληροφοριών σας.

 

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ, αρκεί να μην μας ειδοποιήσετε ότι δεν θα θέλατε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ από εμάς.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

 

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποτρέψετε τέτοιου είδους επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση info@ergaleioulis.com.Σε περίπτωση που έχετε συναινέσει σε εμάς χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας.

 

Εάν οι πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε και να μας ζητήσετε να τις διορθώσουμε ή να τις συμπληρώσουμε.

 

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα ή εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση https://ergaleioulis.com/.